CỌC PHÍP DÙNG CHO VÒNG ĐỒNG CÁC LOẠI, CÁC KÍCH THƯỚC.