TẤM PHÍP CÁCH NHIỆT KÍCH THƯỚC 1M X 2M X 10MM…50MM