Tag Archives: CÔNG DỤNG VẬT LIỆU CHỊU LỬA

CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI VẬT LIỆU CHỊU LỬA.

Vật liệu chịu lửa là vật liệu có khả năng giữ nguyên tính chất, hình dạng của nó ở môi trường nhiệt độ cao. Hầu như vật liệu chịu lửa phải chịu được nhiệt độ cao trên 500 độ C hoặc hơn. Vật liệu chịu lửa là vật liệu có khả năng giữ nguyên tính […]