Tag Archives: iều kiện sử dụng của tụ điện lò trung tần

Giới thiệu về chức năng và cấu tạo của tụ điện cho lò trung tần

Tụ điện lò trung tần

  Tụ điện đốt nóng của lò điện trung tần được sử dụng chủ yếu trong hệ thống điện xoay chiều có thể điều khiển hoặc điều chỉnh được có điện áp danh định không lớn hơn 3,6kV và tần số 50kHz trở xuống. Hệ số công suất cho các ứng dụng tương tự. Tụ điện, là […]