Tag Archives: Làm thế nào để giải quyết chuyến đi của lò điện trung tần? Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh

Làm thế nào để giải quyết chuyến đi của lò điện trung tần? Nguyên nhân và biện pháp phòng tránh

Lò trung tần vỏ thép thủy lực

  Sau khi nung chảy sắt nóng chảy, lò trung tần đôi khi hoạt động trong quá trình giảm công suất của lò điện. Chuyến đi đề cập đến hành động tự động mở cầu dao do một sự cố. Người ta thường gọi là “chuyến đi”. Cách giải quyết vấn đề của các tần số điện lò trung gian chuyến du […]